“We hebben iemand nodig die overzicht houdt, rust bewaart, zich uit durft te spreken als afspraken niet nagekomen worden en die het einddoel voor ogen blijft houden”

Dat is in een notendop dé reden voor bedrijven om mij in te schakelen bij de uitvoering en verantwoording van hun (gesubsideerde) projecten.

Veel bedrijven hebben mooie ideeën, die gefinancierd moeten worden. The Funding Company en Wecreate Consulting zijn experts voor het verkrijgen van financiering en subsidies . Maar dan komt onvermijdelijk het moment waarop verantwoording moet worden afgelegd over die financiering.

Dit moment ligt altijd na afloop van een project wanneer de einddeclaratie moet worden ingediend. Nog steeds beginnen veel bedrijven dan pas met verzamelen van relevante informatie. Dit is niet alleen tijdrovend, maar ook foutgevoelig. Vooral als betrokken medewerkers alweer gestart zijn met nieuwe projecten lopen bedrijven grote risico’s, zoals terugbetalen van voorschotten en het niet ontvangen van de verwachte subsidie.

Zonder een goede administratie lopen bedrijven echt veel subsidie mis. Dat is bijzonder jammer. En het kan anders!

Het succes van een goede verantwoording zit in de tijdige voorbereidingen en goede afspraken over gegevensverzameling. Mijn kracht zit in het vooraf vaststellen van de vereisten en het vertalen naar de praktijk. Hieruit volgt een plan van aanpak (handboek) voor de administratie van het project. Tijdens de projectuitvoering houd ik contact met de subsidiegever en informeer ik klanten over eventuele wijzigingen. Ook toets ik reeds beschikbare documenten. En achteraf voeg ik documenten samen tot een dossier, waardoor een volledige en juiste verantwoording kan worden overlegd aan de subsidiegever.

Als zzp’er werk ik sinds 2015 als financieel expert voor diverse bedrijven. Ook subsidiegevers schakelen mij in voor projectmanagement en –controle. Juist vanwege mijn ervaring in het bedrijfsleven kan ik hen ondersteunen om een brug te slaan tussen politiek en bedrijfsleven.